OBWIESZCZENIE  O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI -GKM 59/21

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Głubisz

na mocy przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zawiadamia, że w dniu 12-05-2022 r. o godz. 12:30 pod adresem:

53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 31/6, Wrocław

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości   stanowiącej lokal mieszkaln  położony  pod adresem: 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 31/6, Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00293941/8.

W załączeniu komornik przesyła obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania celem wywieszenia.

Ciasteczka!

Strona korzysta z plików cookies.