Druk deklaracji spłaty

  • Version
  • Download 23
  • File Size 11.94 KB
  • File Count 1
  • Create Date 12 listopada 2020
  • Last Updated 18 grudnia 2020

Druk deklaracji spłaty

….......................................................

(Miejscowość i data)

 

….......................................................

(Adres do korespondencji)

….......................................................

(Numer telefonu do kontaktu)

….......................................................

(Adres e-mail)

 

OŚWIADCZENIE

 

Zobowiązuję się do spłaty zobowiązania wynikającego ze sprawy nr  w*:

□ ratach po …..................... złotych miesięcznie, począwszy od ….................(dd-mm-rrrr), aż do całkowitej spłaty zadłużenia,

□ ….............. (podać ilość) ratach miesięcznych, począwszy od ….................(dd-mm-rrrr),  aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną  zadłużenia:

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

 

 

….......................................................

(czytelny podpis)

* zaznaczyć właściwe

 

 

Ciasteczka!

Strona korzysta z plików cookies.