Coś o nas

O kancelarii

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o kancelarii komorniczej, o planowanych licytacjach oraz umożliwieniu bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikację komorniczą ukończyłam przy Izbie Komorniczej we Wrocławiu. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw egzekucyjnych w szczególności spraw gospodarczych oraz spraw z sektora finansowego.  Nieodzownym elementem mojej pracy jest podejmowanie nieszablonowych działań umożliwiających sprawne poszukiwanie majątku dłużnika. Stawiam na szybkość działania poprzez pełną informatyzację kancelarii oraz pracę w terenie, co jednocześnie przyczynia się do skuteczności egzekucji. 

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z egzekucją, które  zdobyłam pracując we wrocławskich kancelariach komorniczych, a także w departamencie postępowania sądowego i egzekucyjnego  jednego z czołowych Banków w Polsce i renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w kompleksowej obsłudze wierzytelności na rzecz osób fizycznych, banków i funduszy sekurytyzacyjnych. Wobec powyższego doskonale rozumiem oczekiwania i sposób działania wierzycieli.

Kancelaria komornicza posiada bezpośredni dostęp do:

  • portalu usług elektronicznych PUE ZUS (zapytania o płatników składek),
  • portalu ePUAP (korespondencja z urzędami drogą elektroniczną),
  • portalu e-Sąd (prowadzenie spraw złożonych drogą elektroniczną),
  • portalu CEiDG (centralna ewidencja działalności gospodarczej),
  • centrum personalizacji danych MSWiA (zapytania o dane adresowe i osobowe),
  • elektroniczny CEPiK (zapytania o pojazdy),
  • system Ognivo (zapytania o rachunki bankowe – banki komercyjne i spółdzielcze, e-zajęcia),
  • elektronicznych ksiąg wieczystych (wyszukiwanie, dokonywanie wpisów)

W celu usprawnienia współpracy, każdy z wierzycieli może uzyskać dostęp do systemu KOMORNIK ONLINE, który umożliwia wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach.