Wniosek – eksmisja

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 9
  • File Size 15 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23 września 2020
  • Last Updated 12 listopada 2020

Wniosek - eksmisja

W N I O S E K   E G Z E K U C Y J N Y

 

Wierzyciel(ka)   ____________________________________________________________________

(imię i nazwisko / nazwa firmy)

zamieszkały(a) / siedziba _______________________________________________________________

(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

nr rach. bank._______________________________________________nr telefonu_________________

 

Dłużnik(czka)   ____________________________________________________________________

(imię i nazwisko / nazwa firmy)

urodzony(a)     ________________________________________________________________________

(data i miejsce, imiona rodziców)

zamieszkały(a) / siedziba _______________________________________________________________

(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

PESEL   ______________________ NIP   _______________________ REGON   ________________

 

Załączając tytuł wykonawczy Sądu________________________________________________________

_______________________________  z dnia  __________________  sygnatura akt   _______________

i wnoszę o opróżnienie z osób i rzeczy nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy
___________________________________ składającego się z _______ izb (pomieszczeń) i wydanie go na moją rzecz.

 

Jednocześnie oświadczam, że :

 

  • dłużnikowi przysługuje/ nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego położonego ___________________________________________________________________________________

 

  • dłużnik jest/ nie jest właścicielem innej nieruchomości położonej ___________________________________________________________________________________

 

  • zapewnię / nie zapewnię dłużnikowi pomieszczenie odpowiadające warunkom pomieszczenia tymczasowego wskazanym w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (t.j. Dz.U.2018.poz..1234). Pomieszczenie tymczasowe znajduje się ___________________________________________________________________________________

 

(w przypadku pozytywnej odpowiedzi na któryś z pkt 1-3, należy załączyć stosowne dokumenty)